Doanh Doanh
Doanh Doanh
123ABC
Thông tin cơ bản

  • Tham gia: 27/01/2021
  • Lần chơi cuối: 23/02/2021 16:39
Livonia
  • Tên nhân vật: 123ABC
  • Hạ người chơi: 0
  • Hạ zombie: 0
  • Bị hạ: 0
  • Bắn xa nhất: 0m
  • Đã sống sót: 00 giờ 00 phút 00 giây
  • Đã di chuyển: 0m