Nguyễn Văn Đông
Nguyễn Văn Đông
Angelina
Thông tin cơ bản

  • Tham gia: 30/10/2020
  • Lần chơi cuối: 18/01/2021 13:44
Livonia
  • Tên nhân vật: Angelina
  • Hạ người chơi: 0
  • Hạ zombie: 0
  • Bị hạ: 0
  • Bắn xa nhất: 0m
  • Đã sống sót: 00 giờ 00 phút 00 giây
  • Đã di chuyển: 0m