Nguyễn Quốc Khánh
Nguyễn Quốc Khánh
DuongBeTi
Thông tin cơ bản

  • Tham gia: 28/11/2020
  • Lần chơi cuối: 25/01/2021 17:13
Livonia
  • Tên nhân vật: DuongBeTi
  • Hạ người chơi: 0
  • Hạ zombie: 0
  • Bị hạ: 0
  • Bắn xa nhất: 0m
  • Đã sống sót: 00 giờ 00 phút 00 giây
  • Đã di chuyển: 0m