Hồ Đình Long
Hồ Đình Long
Miracle
Thông tin cơ bản

  • Tham gia: 30/10/2020
  • Lần chơi cuối: 26/12/2020 12:20
Livonia
  • Tên nhân vật: Miracle
  • Hạ người chơi: 0
  • Hạ zombie: 11
  • Bị hạ: 0
  • Bắn xa nhất: 0m
  • Đã sống sót: 02 giờ 17 phút 44 giây
  • Đã di chuyển: 17km