TOP 10 SỐNG SÓT

# Nhân vật
HuyHamHo 0 59 0m 03:13:50:33 457km
longskrrr 68 35 637m 02:20:04:55 761km
yeuhoabinhdontkillme 0 3 8m 02:07:34:41 127km
4 truongsinh2271 3 36 0m 02:01:32:57 270km
5 123ABC 0 2 0m 01:10:15:40 273km
6 VasilyZaytsev 3 22 20m 01:10:01:10 269km
7 unknown 2 41 0m 01:08:40:49 270km
8 DuongBeTi 19 280 987m 01:06:40:17 350km
9 anhptmdamvo 11 1 273m 01:03:50:34 206km
10 JHatesMe 2 2 39m 01:03:20:22 191km

= Đã hạ
= Đã nằm xuống
= Đã sống sót (Ngày:Giờ:Phút:Giây)
= Đã di chuyển
= Khoảng cách bắn xa nhất