TOP 10 SỐNG SÓT

# Nhân vật
longskrrr 68 35 637m 02:20:04:55 761km
yeuhoabinhdontkillme 0 3 8m 02:07:34:41 127km
HuyHamHo 0 59 0m 01:09:33:13 204km
4 DuongBeTi 19 280 987m 01:05:10:26 336km
5 anhptmdamvo 11 1 273m 01:03:50:34 206km
6 JHatesMe 2 2 39m 01:02:14:59 177km
7 kirikiri 0 60 2m 01:00:55:46 118km
8 ChadVietNam 10 0 86m 01:00:10:40 189km
9 BOT2KK 9 5 174m 23:39:11 177km
10 MaTonCon 3 38 23m 23:16:04 202km

= Đã hạ
= Đã nằm xuống
= Đã sống sót (Ngày:Giờ:Phút:Giây)
= Đã di chuyển
= Khoảng cách bắn xa nhất