TOP 10 SỐNG SÓT

# Nhân vật
chimmichongga 2 3 692m 01:17:21:37 110km
yeuhoabinhdontkillme 0 3 8m 01:17:11:01 90km
Voska 29 4 320m 01:06:42:38 251km
4 SieuTromBase 2 23 251m 01:03:00:58 195km
5 huyhart 7 0 36m 22:14:28 132km
6 cinematic92 2 174 118m 22:13:14 219km
7 Kiet 8 22 272m 21:10:23 148km
8 ngoctraibao98 35 350 78m 19:50:09 130km
9 DogMad 6 0 76m 18:57:05 122km
10 ChongThiNo 11 1 538m 18:10:32 167km

= Đã hạ
= Đã nằm xuống
= Đã sống sót (Ngày:Giờ:Phút:Giây)
= Đã di chuyển
= Khoảng cách bắn xa nhất