TOP 10 SỐNG SÓT

# Nhân vật

= Đã hạ
= Đã nằm xuống
= Đã sống sót (Ngày:Giờ:Phút:Giây)
= Đã di chuyển
= Khoảng cách bắn xa nhất