Ken Pham
Ken Pham
KenPham
Thông tin cơ bản

  • Tham gia: 30/10/2020
  • Lần chơi cuối: 21/01/2021 16:36
Livonia
  • Tên nhân vật: KenPham
  • Hạ người chơi: 0
  • Hạ zombie: 1
  • Bị hạ: 6
  • Bắn xa nhất: 0m
  • Đã sống sót: 01 giờ 10 phút 33 giây
  • Đã di chuyển: 7km