Kiet Thai Anh
Kiet Thai Anh
Kiet
Thông tin cơ bản

  • Tham gia: 31/10/2020
  • Lần chơi cuối: 14/01/2021 16:16
Livonia
  • Tên nhân vật: Kiet
  • Hạ người chơi: 0
  • Hạ zombie: 0
  • Bị hạ: 1
  • Bắn xa nhất: 0m
  • Đã sống sót: 00 giờ 05 phút 52 giây
  • Đã di chuyển: 11m